วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สัมภาษณ์พระพยอม และ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต กับมุมมอง ศาสนาอิสลาม

เผยแพร่เมื่อ 13 ส.ค. 2014 สัมภาษณ์พระพยอม และ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต กับมุมมอง ศาสนาอิสลาม ในรายการ หนังสือเดินทาง ทาง WhiteChannel

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น