วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระมหาสมปอง โครงการเชิญน้องเข้าวัด ผู้ใหญ่ฟังธรรม เรื่อง วิชาชีวิต

โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ วัดคันธาราม(ทุ่งอ้อ) เมื่อวันที่24 สิงหาคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น