วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระมหาสมปอง ขำๆครับ (แบบเต็ม)

พระมหาสมปอง ขำๆครับ กับ ธรรมะ ฮา ฮา จาก พระมหาสมปอง พระมหาสมปอง ในรายการ เจาะใจ the moment